laptop-karty
Kredyty i pożyczki

Ubezpieczenie kredytu – co warto wiedzieć? Czy jest potrzebne?

Ubezpieczenie kredytu ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z jego przyznaniem. Niestety, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że stanowi on dodatkowy produkt finansowy, który trzeba sprzedać. Czy zatem ubezpieczenie kredytu jest potrzebne i co warto o nim wiedzieć, opisujemy w poniższym artykule.

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

To najczęściej stosowana przez banki forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Jest przydatna w momencie znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej (utrata pracy) lub w przypadku śmierci kredytobiorcy, kiedy to na rodzinę zmarłego przechodzi obowiązek dalszej spłaty kredytu. Wiele osób zgadzając się na ubezpieczenie, często nie zastanawia się nad tym, czy będzie im potrzebne. Dopiero po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że nie jest to dla nich korzystna opcja. Kwestie tego, czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, wyjaśnia blog kredytus.pl, opisujący m.in. warunki i okoliczności rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej oraz szereg innych zagadnień kredytowych. Dodatkowe ubezpieczenie proponowane jest zwłaszcza tym osobom, których sytuacja finansowa jest niestabilna lub wnioskują o kredyt na dłuższy okres spłaty (kredyt hipoteczny).

Ogólnie rzecz biorąc, kredyt ubezpieczony ma dać poczucie bezpieczeństwa zarówno bankowi, jak i kredytobiorcy, że w razie ewentualnych komplikacji związanych z konkretnym wydarzeniem, ubezpieczyciel spłaci w imieniu swojego klienta pozostałą część długu.

 

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Bank może zażądać wykupienia ubezpieczenia, jeśli kredytobiorca nie spełnia wszystkich warunków. Najczęstszym tego typu przypadkiem jest wniesienie zbyt niskiego wkładu własnego. Bank może zgodzić się na udzielenie kredytu, pomimo wniesienia za małej kwoty jednak w zamian za to, żąda wykupienia dodatkowego zabezpieczenia. Zatem nie jest to powszechny obowiązek każdego kredytobiorcy. W pozostałych przypadkach stanowi jedynie produkt finansowy, który trzeba sprzedać. W tym celu banki często tak konstruują umowę, aby klientowi nie opłacało się zaciągać zobowiązania bez ubezpieczenia. Jeśli klient nie da się „naciągnąć”, wówczas najczęściej nakładane są na niego inne opłaty, jak podwyższona marża czy prowizja.

 

Ubezpieczenie kredytu – rodzaje?

Nie istnieje jeden rodzaj ubezpieczenia na zabezpieczenie kredytu. To jak działa, zależeć będzie od typu polisy, na jaką decyduje się kredytobiorca. Najczęściej wybierane ubezpieczenia to:

Ubezpieczenie na życie

W razie śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel spłaca pozostałą część kredytu. Wcześniej rodzina zmarłego musi złożyć stosowny wniosek. Może to również zrobić bank, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających śmierć kredytobiorcy, czyli najczęściej jest to akt zgonu.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

W tym przypadku ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek spłacenia zadłużenia, ale tylko wtedy, jeśli kredytobiorca straci pracę nie ze swojej winy. Ubezpieczyciel nie spłaca całego zadłużenia, tylko 6 lub 12 następnych rat. Do wypłaty środków z ubezpieczenia potrzebne są dokumenty, potwierdzające ustanie zatrudnienia, najczęściej jest to świadectwo pracy.

• Ubezpieczenie na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa

W sytuacji, kiedy kredytobiorca dozna trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia ciała, które uniemożliwia mu wykonywania pracy, wówczas ubezpieczyciel spłaca pozostałą część kredytu. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi obecny stan zdrowia.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz