Ubezpieczenia

Jak ubezpieczyć dom letniskowy?

Każdy, kto posiada w Poraju dom letniskowy, powinien pomyśleć o objęciu go ochroną ubezpieczeniową. To w pełni uzasadnione podejście wynikające z sezonowego charakteru takiego obiektu.

Dom letniskowy w polisie mieszkaniowej – jaka jest definicja?

Ubezpieczenie domu letniskowego nie funkcjonuje jako samodzielne ubezpieczenie. Poraj ma rozbudowaną ofertę polis mieszkaniowych – to właśnie w ich ramach możliwe jest objęcie stosowną ochroną domów letniskowych. Szukając optymalnego rozwiązania, należy najpierw zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – jest tu zamieszczona definicja domu letniskowego, która może się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Najczęściej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe postrzegają dom letniskowy jako budynek trwale związany z gruntem, zamieszkiwany sezonowo oraz służący rekreacji i wypoczynkowi. Dla PZU i innych firm ubezpieczeniowych ważne jest również to, aby powstał on zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Dom letniskowy w polisie mieszkaniowej – jak go ubezpieczyć?

Jest kilka ważnych kwestii, o których warto porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym. Poraj jest miejscowością, w której stacjonarną działalność prowadzi wielu ubezpieczycieli. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć o to, w jakim zakresie dom letniskowy będzie chroniony z polisy mieszkaniowej. Wszystko w tym momencie zależy od wariantu polisy, jaki zaproponuje agencja ubezpieczeniowa. Poraj ma pod tym względem rozbudowaną ofertę, co ułatwia znalezienie ubezpieczenia skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb. Trzeba przy tym pamiętać, że dom letniskowy jest chroniony prawie w takim samym zakresie, co główna nieruchomość zgłaszana do ubezpieczenia – czyli dom lub mieszkanie. Podstawowa wersja polisa nie wystarczy, gdyż chroni ona jedynie mury (niekiedy też elementy stałe) przed różnymi zdarzeniami losowymi w ramach tzw. pakietu ogniowego. Lista ryzyk jest jednak ograniczona. Kluczowe znaczenie ma tu zatem wybór odpowiednich dodatków. Do umowy należy koniecznie włączyć kradzież z włamaniem, wandalizm i dewastację oraz graffiti.

Ubezpieczenie domu letniskowego – nie zawsze zadziała!

Ubezpieczając dom letniskowy, należy brać poprawkę na to, że taki budynek musi spełniać szereg wymogów. Musi posiadać m.in. szczelne okna oraz zamykane na klucz drzwi zewnętrzne – informacje na ten temat zamieszczone są w OWU. Ponadto trzeba również uwzględnić wyłączenia odpowiedzialności, np. ubezpieczyciele nie wypłacają świadczeń za szkody powstałe na terenie domów letniskowych w budowie.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz