Gospodarka Ubezpieczenia

Gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z AC.

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem, a zatem nie mamy obowiązku z niego korzystać. Co jednak, jeśli wykupimy polisę AC? Czy w każdej sytuacji możemy czuć się pewni wypłaty odszkodowania z polisy? W zależności od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzemy, różny może być parasol ochronny. Zasadniczo, zakres ubezpieczenia wraz z sytuacjami które ono obejmuje ubezpieczyciel, u którego decydujemy się wykupić polisę, opisuje w warunkach ubezpieczenia. Powinny tam się również znaleźć wyszczególnione sytuacje, w których odszkodowanie takie nam się nie należy.

Czym jest polisa AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym, a zatem kierowca nie ma przymusu jej zakupu, w przeciwieństwie do polisy OC, którą polskie prawo reguluje jako obowiązkową. Taką polisą można objąć każdy pojazd zarejestrowany w Polsce, a okres trwania takiej umowy to zazwyczaj 12 miesięcy. Należność za polisę opłaca się w formie jednorazowej wpłaty lub w ustalonych wcześniej ratach, a ważność nabiera już następnego dnia od wniesienie składki.

Od polisy OC różni ją kluczowe ustalenie, na mocy którego właściciel polisy otrzymuje odszkodowanie w sytuacji, gdy on sam ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu, a także gdy sprawca uszkodzenia nie został ustalony lub w przypadku zdarzenia, w którym uczestniczy zwierzę lub wskutek działania żywiołów (gradobicie, pożar itp.). Co najważniejsze, ubezpieczyciel gwarantuje nam wypłatę odszkodowania za skradziony pojazd. Każdy kierowca powinien dobrze znać swoje prawa, ale dobrze również być świadomym sytuacji, które mogą wykluczyć lub pomniejszyć kwotę wypłacanego odszkodowania. Należy jednak jasno zaznaczyć, że w umowie z ubezpieczycielem takie zapisy, wyłączające wypłatę odszkodowania lub jego pomniejszenie, powinny być jasno zapisane.

Kiedy dochodzi do zmniejszenia lub wyłączenia odpowiedzialności?

Istnieją przypadki, w których ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC. Najczęściej przyczyną takiej decyzji są zaniedbania właściciela pojazdu w kwestii przeprowadzenia jego badań technicznych. Można wówczas mówić, że stan techniczny pojazdu był wynikiem wypadku w ruchu drogowym (na przykład, urwane koło). Podobnie, gdy szkoda została spowodowana przez właściciela pojazdu celowo, na przykład w celu wyłudzenia odszkodowania. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, warto zapoznać się dokładnie z treścią w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ze zmniejszeniem lub wyłączeniem ochrony ubezpieczeniowej mamy do czynienia wówczas, gdy wynikają zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Najczęstszym powodem jest brak ważnych badań technicznych pojazdu, co dodatkowo miało wpływ na przebieg zdarzenia. Przypomnijmy, okresowe przeglądy samochodu są obowiązkiem jego właściciela. Innym powodem może być brak aktualnych uprawnień do kierowania autem w chwili wypadku, a także prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających. Zdarzają się też przypadki celowego uszkodzenia samochodu w celu wyłudzenia odszkodowania, z zamiarem wzbogacenia się. Warto również sprawdzić minimalną kwotę szkody, ponieważ tylko jej przekroczenie daje nam gwarancję wypłaty roszczeń.

Rażące niedbalstwo – główna przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania

W odniesieniu do polisy AC używa się często terminu rażące niedbalstwo, którym towarzystwa ubezpieczeniowe nieraz tłumaczą decyzję odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia odszkodowania. Przy czym, każde towarzystwo ustala we własnym zakresie zasady określania rażącego niedbalstwa. Mówiąc bardzo ogólnie, jest to niezachowanie podstawowej ostrożności, co mogło wpłynąć na powstanie szkody. Przykłady można mnożyć, a najczęstsze z nich to wjazd zbyt dużym pojazdem pod oznakowany wiadukt, wjazd do garażu z rowerami na dachu, czy pozostawienie pojazdu na nieutwardzonej nawierzchni. W przypadku kradzieży auta, rażące niedbalstwo może dotyczyć na przykład pozostawieniem kluczyków w kieszeni kurtki w szatni. Takie i podobne zdarzenia mogą, choć nie muszą, wykluczyć odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystko zależy zatem od sposobu interpretowania zdarzenia, w którym osoba poszkodowana poniosła szkodę.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz