kursy walut
Gospodarka

PKB i jego wpływ na kursy walut

Kierunek, jaki mogą obrać wahania kursów walut, z powodzeniem można przewidzieć biorąc pod uwagę obecną wartość najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Pośród tych wskaźników bardzo ważną rolę odgrywa produkt krajowy brutto, czyli wskaźnik PKB. W naszym artykule wyjaśniamy, czym jest wskaźnik PKB oraz w jaki sposób wpływa on na kursy walut.

Produkt krajowy brutto, czyli PKB

Produkt krajowy brutto należy do pojęć z dziedziny ekonomii. Stanowi on miernik dochodu narodowego.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z kantoru internetowego centnet.pl: PKB obejmuje sumaryczną wartość dóbr i usług finalnych, które zostały wytworzone na terenie danego kraju w konkretnej jednostce czasu, za którą najczęściej przyjmuje się okres 12 miesięcy. A zatem PKB to suma, na którą składają się czynniki takie jak m.in.: bilans handlowy (czyli różnica między eksportem a importem), wydatki przedsiębiorstw (z naciskiem na kwestię, czy ulegają one zwiększeniu czy też zmniejszeniu) oraz wydatki konsumpcyjne (czyli odpowiedzi na pytania: w jaki sposób, ile i na co ludzie wydają pieniądze). Pomimo swojego stosunkowo ogólnego charakteru PKB w sposób gruntowny przedstawia stan gospodarki. Ten zaś bezpośrednio wpływa na kształtowanie się kursu waluty w danym kraju.

Wpływ PKB na kursy walut

Stan gospodarki w danym kraju ma zatem ogromny wpływ na kurs waluty. Wysoki wskaźnik PKB oznacza, że w danym państwie gospodarka jest w dobrej formie. Dobra forma gospodarcza zaś pociąga za sobą zwiększenie zainteresowania danym krajem ze strony inwestorów. Duże zainteresowanie krajem z kolei sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na walutę. A stąd już prosta droga prowadzi do tego, aby wartość waluty wzrastała.

Za rosnący kurs waluty odpowiada również wzrost eksportu. W celach handlowych kupcy zaopatrują się bowiem w odpowiednią walutę. To zaś sprawia, iż wzrasta zapotrzebowanie na walutę. A jak wzrasta zapotrzebowanie, to wzrasta także i kurs.

Podobnie na wzrost kursu wpływa wzrost inwestycji. Będąca w dobrej kondycji gospodarka zachęca bowiem zagranicznych inwestorów do podejmowania działań. A to bezpośrednio wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na walutę danego kraju.

Podsumowując, wzrost PKB wpływa bezpośrednio na wzrost kursu walut. Spadek zaś wartości produktu krajowego brutto wiąże się ze spadkiem wartości pieniądza. Na koniec warto tutaj także wspomnieć o tym, iż zbyt duży wzrost kursu waluty może wywołać efekt przeciwny do pożądanego, mianowicie spadek wartości wskaźnika PKB bądź widoczne spowolnienie jego wzrostu.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz