komornik
Płatności

Sprawy komornicze – dowiedz się, jakie posiadasz prawa jako dłużnik

Komornik może przeprowadzać postępowanie egzekucyjne tylko wtedy, kiedy wobec dłużnika został wydany tytuł wykonawczy. Zwykle będzie to sądowy nakaz zapłaty albo wyrok. Egzekucje komornicze mają na celu szybkie odzyskanie zadłużenia, niemniej jednak podlegają one pewnym ograniczeniom tak, aby nie pozbawiły one wszystkich środków do życia.

Aby mogło zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel będzie musiał złożyć u komornika pisemny wniosek o rozpoczęcie egzekucji, jak i tytuł wykonawczy. Dzięki tytułowi wykonawczemu, komornik będzie mógł zaspokoić roszczenia wierzyciela. Będzie to na przykład licytacja. Komornik ma prawo zlicytować wybrane części naszego majątku. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie ile może zabrać komornik?

Ile komornik może zabrać z wypłaty?

pieniadze

W przypadku potrącania sum egzekwowanych na pokrywanie należności innych aniżeli świadczenia alimentacyjne, obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego. Zgodnie z art. 87 ze znaczkiem 1 par. 1 Kodeksu Pracy, jest to kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Egzekucje komorniczez emerytury albo renty nie mogą przekroczyć:

  • 25% emerytury albo renty w przypadku potrąceń należności innych, aniżeli świadczenia alimentacyjne,
  • 60% emerytury albo renty w przypadku potrąceń na poczet zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych.

Powyższe granice potrącenia liczone są od kwoty brutto renty, bądź emerytury, a potrącenie realizuje się po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, jak i składki na ubezpieczenia społeczne. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 2000 zł brutto, to potrącanie należności innych, aniżeli świadczenia alimentacyjne, będzie wynosić 500 zł.

Począwszy od 1 lipca 2018 roku, kwota renty i emerytury wolna od potrąceń ustalana jest kwotowo i wynosi odpowiednio:

  • 825 zł – w przypadku potrącania należności na mocy tytułu wykonawczego na poczet pokrycia należności innych, aniżeli świadczenia alimentacyjne, razem z opłatami i kosztami egzekucyjnymi, które reguluje ustawa o kosztach komorniczych,
  • 500 zł – w przypadku potrącania należności alimentacyjnych, razem z opłatami i kosztami egzekucyjnymi.

Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń ustalane są dla rent i emerytur razem ze wszelakimi wzrostami, dodatkami, zwiększeniami, jak i innymi świadczeniami, które wypłacane są razem z emeryturą, albo rentą, z wyłączeniem świadczeń o charakterze rodzinnym, jak i dodatku dla zupełnych sierot, dodatku poszkodowanego weterana, czy dodatku pielęgnacyjnego.

Powyższe zasady tyczą się również egzekucji z rent socjalnych.

Kwota wolna od egzekucji i potrąceń podlega corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach, które zostały określone dla rent i emerytur.

Ile komornik może zająć z konta?

Wiele osób zastanawia się, czy komornik może zająć konto bankowe. Odpowiedź w tym przypadku niestety jest twierdząca. Zajęcie konta stanowi najbardziej popularny pośród komorników sposób na wyegzekwowanie zadłużenia, a wysokość zajęcia, zależna jest od rodzaju długu, który komornik od nas chce wyegzekwować.

Co, jeżeli długi nie mają charakteru alimentacyjnego?

W 2019 roku, minimalna kwota wynagrodzenia wzrosła do 1634 zł netto, razem z tą kwotą, rośnie również kwota wolna od potrąceń komorniczych. Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest ustanowioną przez prawo, rzeczywistą kwotą, którą komornik musi nam zostawić na koncie bankowym.

Komornik, dokonując zajęcia na naszym koncie bankowym, zobowiązany jest do przestrzegania kwoty wolnej od zajęć w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, czyli 687,50 zł. Tyle, w każdym miesiącu komornik będzie musiał nam pozostawić do dyspozycji na koncie bankowym.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz