Praca

Ile zarabia radny gminy?

7 kwietnia 2024 roku odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych, podczas której Polki i Polacy wybrali swoich przedstawicieli w 1728 gminach i miastach. Jednym z ważnych aspektów pełnienia funkcji radnego gminy jest wynagrodzenie za sprawowanie mandatu samorządowego. Warto więc przyjrzeć się, ile zarabia radny gminy w 2024 roku.

Dieta zamiast pensji

Radnym gminy nie przysługuje regularna pensja. Zamiast tego otrzymują oni dietę, która jest wypłacana co miesiąc jako rekompensata za sprawowanie mandatu samorządowego. Dieta ta ma na celu pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji radnego, takich jak dojazdy na sesje rady, spotkania z mieszkańcami czy inne obowiązki wynikające z mandatu.

Maksymalna wysokość diety

Wysokość diety radnych gminy jest regulowana przepisami prawa. Maksymalna wysokość diety wynosi 2,4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2024 rok została ustalona na poziomie 1789,42 zł.

Obliczenia na 2024 rok

W praktyce oznacza to, że radny gminy może otrzymać miesięcznie maksymalnie 2,4-krotność kwoty bazowej.

Tak więc maksymalna miesięczna dieta radnego gminy w 2024 roku wynosi 4294,61 zł. Kwota ta może być niższa w zależności od uchwał lokalnych rad gminy, które mogą ustalić niższą wysokość diety w zależności od budżetu i specyfiki gminy.

Radni gminy w Polsce nie otrzymują pensji, ale mogą liczyć na dietę wypłacaną co miesiąc za pełnienie swoich obowiązków. W 2024 roku maksymalna wysokość tej diety wynosi 4294,61 zł miesięcznie. Jest to kwota ustalana na podstawie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Rzeczywista wysokość diety może się jednak różnić w zależności od decyzji poszczególnych rad gmin.

Pełnienie funkcji radnego to nie tylko honor, ale także odpowiedzialność i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Dieta, którą otrzymują radni, ma na celu wspieranie ich w realizacji tych ważnych zadań.

Redakcja
Redakcja portalu finansowego Finanse i Ty każdego dnia przekazuje swoim czytelnikom wiadomości ze świata finansów, podatków, gospodarki, inwestycji i ubezpieczeń. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami ważnym newsem zapraszamy do kontaktu!